Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetový obchod

Obchodní podmínky společnosti Why not wine, s.r.o.

 1. Zaměření internetového obchodu

Internetový obchod Why not wine  (dále jen „e-shop“) nabízí kvalitní, prověřená, stáčená i lahvová vína renomovaných výrobců všem milovníkům dobrých vín. Naleznete zde prověřená kvalitní vína z celé řady hlavních vinařských oblastí světa včetně důležitých informací o zemích, regionech, kategorizaci, výrobcích i vínech samotných. Why not wine s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. C 311442. Sídlo společnosti: Holubinková 169/8, Praha 22, 104 00. ICO 08007039. Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme.

 1. Forma a úhrada objednávek

 Vína lze objednat bez minimální hodnoty nákupu, již od 1 litru nebo 1 láhve. Objednávka je platná po vyplnění formuláře v e-shopu. Na základě elektronické objednávky přijde zpět e-mailem automatické potvrzení Vaší objednávky.

V objednávce máte možnost zvolit si úhradu:

 • v hotovosti
 • bankovním převodem
 • platební kartou online za použití platební brány ThePay.

Při zvolení možnosti platby bankovním převodem Vám pošleme fakturovanou částku s číslem našeho účtu po zpracování objednávky. Zboží Vám bude dodáno do 3 pracovních dnů po připsání fakturované částky na náš účet. V případě vyprodání skladové zásoby Vás kontaktujeme a navrhneme náhradní variantu v dodávce zboží.

Převzetí daňového dokladu zákazníkem

Faktura (daňový doklad) vystavená společností Why not wine s.r.o. za objednané zboží, je zákazníkovi dodána společně s dodacím listem a zbožím na uvedenou e-mailovou adresu.

 1. Platnost akční nabídky, doprodejových vín

Akční nabídka a nabídka "Degustace týdne" je platná v době uvedené u každého produktu a do vyprodání zásob. U kategorie doprodejových vín platí nabídka do vyprodání zásob.

 1. Ceny

Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem - katalogem Why not wine s.r.o., dodavatel si vyhrazuje právo možnosti jejich aktuálních změn. Ceny uvedené u produktů na e-shopu jsou s DPH.

Ceny vín a destilátů jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Vína, destiláty a nepotravinářské produkty podléhají 21% DPH. Potravinářské produkty podléhají 15% DPH. 

5. Doprava a doručení zboží

Zavážíme pouze po Praze (území, jehož PSČ začíná 1, např. 110 00

Vína jsou distribuována po předchozím potvrzení objednávky prostřednictvím našich kurýrů (rozvoz v pracovních dnech od 8:00 do 21:00).

Dodací lhůta je ještě týž den v podvečer, maximálně den následující. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti.

6. Osobní odběr

Zboží je možné odebrat:

 1. Vinotéka Pod Kaštany – Pod Kaštany 2, Praha 6.

Vyčkejte na SMS zprávu o tom, že máte zboží připravené k odběru. Pokud vaše objednávka překročí skladovou zásobu prodejny, bude zboží připraveno k převzetí do 3 pracovních dnů (i v tomto případě vyčkejte na SMS zprávu).

 1. Why not wine – Vratislavova 21/26, Praha 2.

Vyčkejte na SMS zprávu o tom, že máte zboží připravené k odběru. Pokud vaše objednávka překročí skladovou zásobu prodejny, bude zboží připraveno k převzetí do 3 pracovních dnů (i v tomto případě vyčkejte na SMS zprávu).

 1. Holubinková 169/8, Praha 22.

Vyčkejte na SMS zprávu o tom, že máte zboží připravené k odběru.

Vyčkejte na SMS zprávu o tom, že máte zboží připravené k odběru.

7. Reklamace/ vrácení zboží

 • Oprávněná reklamace:V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.
 • Neoprávněná reklamace:Spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 • Zrušení objednávky:Pokud se zákazník rozhodne zrušit objednávku před expedicí, je toto možné provést po dohodě s dodavatelem elektronickou formou (info@whynotwine.cz), telefonicky (724970767)
 • Uplatnění reklamace: v případě reklamace nás kontaktujte na emailové adrese: info@whynotwine.cz
 • Způsob a lhůta pro vrácení peněz: vrácení peněz probíhá po dohodě se spotřebitelem, bankovním převodem na jeho účet, bez jakýchkoli dodatečných nákladů pro spotřebitele. Lhůta na vrácení peněz je 7 dnů od ukončení reklamace.
 • Vyrozumění spotřebitele o vyřízení reklamace: spotřebitel je na základě reklamačního protokolu informován, že prodávající převzal zboží do reklamačního procesu, kdy ho převzal a jaká bude doba předpokládané nápravy. O vyřízení reklamace je spotřebitel informován e-mailem na registrační e-mailovou adresu.
 • Adresa dodání reklamovaného zboží:Pod Kaštany 2, Praha 6
 • Reklamace bude řešena ihned, ve složitějších případech do tří dnů

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00. Informace pro řešení sporů on-line najdete na: http://ec.europa.eu/consumer/odr.

9. Odstoupení od smlouvy

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte v souladu s § 1829 NOZ možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

 • Odstoupení od smlouvy: V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
 • Doporučujeme nás kontaktovat prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy(po vyplnění všech políček označených jako povinné údaje odeslat, následně vám bude doručen potvrzující e-mail o zaslání žádosti). ). V případě, že jste již zboží převzal(a), doporučujeme jej doručit spolu s dokladem o pořízení na vlastní náklady na výše uvedenou adresu. Zboží doporučujeme zaslat kompletní, nemělo by být poškozené, ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce s přiloženým dokladem o koupi. Zboží by nemělo být zasláno na dobírku a doporučujeme je pojistit.
 • Vrácení finančních prostředků spotřebiteli:Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 1832 odst.1, má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou finanční částku nejpozději do 14 dnů od odstoupení, může ji však zadržet do doby, neý spotřebitel doručí zboží zpět nebo prokáže, že jej odeslal.
 • Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

10. Adresa pro zasílání zboží: dle dohody, kontakt:

E-mail: info@whynotwine.cz

  • 724970767
  • Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží.
  • Doporučujeme, aby si zákazník zkontroloval dodávku ihned při převzetí zboží.
  • Pokud zákazník zjistí poškození zboží po převzetí, neprodleně by měl zboží reklamovat u dodavatele nebo kurýrní služby.
  • Pokud zákazník odmítne přijmout poškozené zboží, je s ním sepsán reklamační protokol a další vyřízení reklamace probíhá ve spolupráci s dodavatelem a kurýrní službou s termínem na vyřízení do 30 dnů.
  • Zákazník se může o stavu reklamace informovat na e-mailu

info@whynotwine.cz 

 • O výsledku je zákazník informován dodavatelem či kurýrní službou telefonicky /elektronickou formou.

 

11. Záruka

Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

12. Změny obchodních podmínek

Platební, dopravní, reklamační, úvěrové a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Why not wine s.r.o. a jejich autorizovaných distribučních partnerů. Why not wine s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

13. Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

14. Ochrana autorských práv

Veškeré uveřejněné podklady na internetovém obchodu www.whynotwine.cz (fotografie, textový obsah) jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Použití výše uvedených podkladů je možné pouze se souhlasem společnosti Why not wine s.r.o, kontakt: info@whynotwine.cz